Genløsningens historie kapitel 25. 197.     Fra side 474 i den engelske udgave.tilbage

Kristi første komme

Johannes forkyndertjeneste
Johannes informerede sine disciple at Jesus var den udlovede Messias, verdens Frelser. Da hans arbejde sluttede, lærte han sine disciple at se på Jesus og følge Ham som den Store Lærer. Johannes liv var sorrigt og selvfornægtende. Han bebudede Kristi første komme men fik ikke lov at se Hans mirakler og glæde sig over den magt Han udviste. Da Jesus gik i gang med at undervise, vidste Johannes at han selv måtte dø. Hans røst kunne sjældent høres, undtagen i ørknen. Hans liv var ensomt. Han klyngede sig ikke til sin Faders familie, for at nye deres selskab, men forlod dem for at udføre sin mission. Skarer forlod de travle byer og landsbyer, og flokkes i ørknen for at høre profetens forunderlige ord. Johannes lagde øksen for træets rod. Da han irettesatte synd, var ikke bange for konsekvenserne, og beredte vejen for Guds Lam.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.