Genløsningens historie kapitel 25. 197.     Fra side 475 i den engelske udgave.tilbage

Kristi første komme

Herodes blev påvirket da han lyttede til Johannes kraftfulde og tydelige vidnesbyrd, og spurgte af dyb interesse hvad han skulle gøre for at blive hans discipel. Johannes vidste at han var ved at gifte sig med sin broders hustru, medens hendes mand stadig levede, og fortalte Herodes nøje at det ikke var lovligt. Herodes ville ikke ofre noget. Han giftede sig med sin broders hustru og, ved hendes indflydelse, blev Johannes anholdt og satte ham i fængsel, med henblik på at frigive ham på en eller anden måde. Medens han var sat fast, hørte Johannes om Jesu mægtige gerninger gennem sine disciple. Han kunne ikke lytte til Hans nådige ord, men disciplene informerede ham og trøstede ham med det som de havde hørt. Snart blev Johannes halshugget, under indflydelse af Herodes’ hustru. Jeg så de ydmygeste disciple der fulgte Jesus, var vidne til Hans mirakler, og hørte de trøstende ord der faldt fra Hans læber, var større end Johannes Døber; det at de var mere ophøjede og ærede, og fik større behag i deres liv.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.