Genløsningens historie kapitel 25. 198.     Fra side 476 i den engelske udgave.tilbage

Kristi første komme

Johannes kom i Elias´ ånd og kraft for at proklamere Jesu første komme. Jeg blev vist ned til de sidste dage og så at Johannes repræsenterede dem som skal gå frem i Elias ånd og kraft for at bebude vredens dag og Jesu andet komme.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.