I sundhedens tjeneste kapitel 13. 240.     Fra side 240 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Dette er sandt prædikantarbejde
Læs bibelen omhyggeligt, og du vil finde at Kristus bruger det meste af Sit prædikantarbejde på at genoprette lidende og forpinte til at blive raske. Derved vender Han den onde bebrejdelse tilbage til Satan, som er fjende til at godt ophav. Satan er ødelæggeren, Kristus er genopretteren. Og i vort arbejde som Kristi medarbejdere, vil vi få succes, hvis vi arbejder i praktiske linjer. Prædikanter, begræns ikke jeres arbejde til bibellæsning. Udfør et praktisk arbejde. Prøv at genoprette de syge til sundhed. Det er sand prædikanttjeneste. Husk at kroppens genoprettelse, bereder vejen for sjælens genoprettelse. — Manuskript 55, 1901.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.