I sundhedens tjeneste kapitel 13. 240.     Fra side 240 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Et effektivt redskab
Når vi knyttes til andre af evangeliearbejdets grene, er sundhedsmissionsarbejdet det mest effektive redskab hvorved jorden beredes til at så sandhedens frø i, og også det redskab høsten høstes ved. Sundhedsmissionsarbejdet er den evangeliske forkyndertjeneste hjælpende hånd. Det ville være godt om evangeliske arbejdere, så vidt det er muligt, lærer hvordan kroppens fornødenheder tjenestes, såvel som det gælder sjælen; for derved vil de følge Kristi eksempel. Umådeholdenhed har næsten fyldt verden med sygdom, og evangeliets forkyndertjenere kan ikke bruge deres tid og styrke på at hjælpe alle der har brug for hjælp. Herren har forordnet at kristne læger og sygeplejersker skal arbejde i forbindelse med dem der forkynder ordet. Lægemissionsarbejdet skal bindes op med evangelisk forkyndertjeneste.—The Review and Herald, 10. september, 1908.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.