I sundhedens tjeneste kapitel 13. 240.     Fra side 240 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Opmuntre medarbejdere
Vi beder nu dem, som skal vælges til formænd for vore konferenser, om at begynde rigtigt på steder der ikke er gjort noget. Erkend sundhedsmissionsarbejdet som Guds hjælpende hånd. Som Hans udpegede agenter skal der være plads og opmuntring. Sundhedsmissionærere skal have lige så megen opmuntring som en anerkendt evangelist. Bed med disse medarbejdere. Rådfør dem, hvis de behøver råd. Læg ikke en dæmper på deres iver og energi. Forvis dig, at du med din egen helligelse og indvielse fremholder en høj standard for dem. Der er meget brug for medarbejdere i Herrens vingård, og der bør ikke siges et modløst ord til dem som helliger sig til arbejdet. — Manuskript 33, 1901.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.