I sundhedens tjeneste kapitel 13. 242.     Fra side 242 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Jeg håber at du vil bruge dine evner i dette arbejde. Overbring den nærværende sandheds vigtighed fra lægens ståsted. Herren har erklæret at uddannede læger vil få adgang til vore byer, hvor andre mennesker ikke kan. Undervis i sundhedsreformens budskab. Dette vil få en indflydelse på folket.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.