I sundhedens tjeneste kapitel 13. 242.     Fra side 242 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Jeg håber at du vil bruge dine evner til dette arbejde. Overbring den nærværende sandheds vigtighed fra lægens ståsted. Herren har erklæret at uddannede læger vil få adgang til vore byer, hvor andre mennesker ikke kan. Undervis i sundhedsreformens budskab. Dette vil få en indflydelse på folket.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.