I sundhedens tjeneste kapitel 13. 242.     Fra side 242 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Mange reddes fra fordærv
Jeg er blevet vist at sundhedsmissionsarbejdet vil opdage mennesker, som er langt nede, som tidligere har haft fine sindelag, rige kvalifikationer, som vil blive reddet, ved ordentligt arbejde, fra deres faldne tilstand. Det er sandheden sådan som den er i Jesus, at den skal bringes frem for menneskenes tanker efter at de er blevet sørget sympatisk for dem og dækket deres fysiske behov. Helligånden arbejder og samarbejder med menneskeagenter, som arbejder for disse sjæle, og nogle vil påskønne fundamentet på en klippe, for deres religiøse tro. Der skal ikke være noget forskrækkende samkvem med fremmed lære over disse emner, som Gud elsker og ynkes over; men idet de hjælpes fysisk ved sundhedsmissionsarbejderne, samarbejder Helligånden med de menneskeagenternes prædikanter, med at opvække de moralske kræfter, de mentale kræfter vækkes til aktivitet, og disse stakkels sjæle vil, mange af dem, frelses i Guds rige.— Særlige vidnesbyrd for prædikanter og medarbejdere – nr 11, side 32.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.