I sundhedens tjeneste kapitel 13. 243.     Fra side 243 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Hvis de vil frelses til Jesus Kristus, vil de være nyttige agenter i Guds hænder der bibringer andre lys. Hvis de er omvendte til sandheden vil de have en særlig byrde for at drage sjæle til lyset. De vil føle at de er blevet betroet evangeliets forvaltning over for dem som har gjort verden til deres gud. De behøver den opvågnen, som Guds Helligånd kan give dem, og de som har en erfaringsmæssig kendskab til sandheden, er forpligtet over for Gud, at give det dyrebare lys til den verdensoptagne og verdenselskende sjæl.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.