I sundhedens tjeneste kapitel 13. 244.     Fra side 244 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Nogle vil overbevises og give agt på de ord der tales til dem i kærlighed og ømhed. De vil anerkende at sandheden er det som de behøver foran sig, fri for syndens slaveri og trældommen i verdslige grundprincipper. Der åbnes tanke-temaer op over for dem, virkeområder som de aldrig har fattet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.