I sundhedens tjeneste kapitel 13. 244.     Fra side 244 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Ved personlig bestræbelse og levende tro
Gud vil at sandheden åbnes op for de mennesker, som Han har givet særlige gaver, men ikke kender til sjælens store behov. Der er nogle som egner sig særligt til dette arbejde; der er de som bør søge Herren dagligt, studere dagligt, gør det til et studium at nå personer i disse klasser, der ikke kun kender dem tilfældigt, men griber fat i dem med personligt arbejde og levende tro, udviser en dyb kærlighed for deres sjæle, en virkelig bekymring for at de kender sandheden, sådan som den fremstilles i Guds ord. . . .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.