I sundhedens tjeneste kapitel 13. 244.     Fra side 244 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Denne klasse er blevet sørgeligt forsømt. Medarbejderne er blevet dømt ud fra udseende, og har ikke været sikker på at de ville arbejde forgæves for dem. Men disse personer som Gud har givet gaver, skal prædikanter og folk gribe fast i med den levende tros hånd. Led medarbejderne gribe Guds løfter, og sige: »Du har lovet, Bed og I skal modtage.« Må jeg få denne sjæl omvendt til Jesus Kristus.” Indtrængende bøn for de sjæle du arbejder for; bring dem frem for menigheden som forbønsemne. Det vil være lige hvad menigheden har brug for, at får deres tanker afledt fra deres smålige ubetydelige vanskeligheder, til at nære en stor byrde, og en personlig interesse, for en sjæl som er ved at gå til. Udvalg en anden og endnu en sjæl, og søg daglig Guds vejledning, læg alt frem for ham i alvorlig bøn, og arbejd med guddommelig visdom. Når I gør dette, vil I se at Gud vil give Helligånden til at overbevise, og sandhedens kraft til at omvende sjælen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.