I sundhedens tjeneste kapitel 13. 246.     Fra side 246 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Hvor langsomme er mennesker til at forstå Guds forberedelse for Hans magts dag. I dag arbejder Gud på at nå hjerterne på samme måde som Han arbejdede da Kristus var på denne jord. Ved at læse Guds ord, ser vi at Kristus bragte sundhedsmissionsarbejdet i Sin forkyndertjeneste. Kan vore øjne ikke åbnes for at kunne se Kristi metoder? Kan vi ikke forstå den opgave Han gav Sine disciple til os? — Manuskript 58, 1901.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.