I sundhedens tjeneste kapitel 13. 246.     Fra side 246 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Hvad missionærsygeplejerskere kan udrette
Der er mange arbejdslinjer at missionærsygeplejersker kan gøre. Veltrænede sygeplejersker kan åbne op blandt familier og søge at vække en interesse for sandheden. I næsten alle samfund er der rigtig mange som ikke deltager i religiøs tjeneste. Skal de nås med evangeliet, må det foregå i deres hjem. Hjælpen til deres fysiske behøv er kun adgangsvejen, de kan nærme sig ad. Idet missionærsygeplejerskere sørger for syge og hjælper de stakkels lidende, vil de få mange anledninger til at bede sammen med dem, og læse fra Guds ord for dem, og tale om Frelseren. De kan bede med og for de hjælpeløse som ikke har styrke og vilje til at kontrollere den appetit som lidenskaberne har fornedrede. De kan føre håbets stråler ind i de nedslåedes og mismodiges liv. Vises deres uhildede venlige handlinger ved uselvisk kærlighed, vil det være lettere for disse lidende mennesker at tro på Kristi kærlighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.