I sundhedens tjeneste kapitel 13. 247.     Fra side 247 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Virkeevne og kraft
Når bibelske principper overbringes af en forstandig læge, vil det have stor vægt hos mange mennesker. Der er virkeevne og kraft hos den person der kombinerer sin ligelige indflydelse med en evangelisk prædikanttjener. Hans arbejde anbefaler sig selv til folks gode dømmekraft.—Råd om sundhed, 546.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.