I sundhedens tjeneste kapitel 13. 248.     Fra side 248 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

En blandet forkyndertjeneste
Lægen bør åbenbare den højere uddannelse med sine evner til at pege hen til verdens Frelser som ham der kan helbrede og frelse sjæl og legeme. Det giver den forpinte opmuntring som er af højeste værdi. Prædikantarbejdet for både det fysiske og åndelige skal blandes, lede de syge mennesker til at stole på den himmelske Læges kraft. De som vil betale for Kristi nådige helbredelse, når de får den ordentlige behandling, vil indgyde tro i patienternes sind. Deres egen handlemåde vil være til inspiration for dem som mente de var håbløse tilfælde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.