I sundhedens tjeneste kapitel 13. 248.     Fra side 248 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Læger som byevangelister
De som er kristne læger må gøre et værdifuldt arbejde for Gud som sundhedsmissionærere. Der er for ofte så mange ting der optager lægerne, at de holders væk fra det arbejde Gud vil have dem til som evangelister. Lad sundhedsarbejderne bringe den tredje engels budskabs vigtige sandheder fra lægens synspunkt. Dedikerede og talentfulde læger kan blive hørt i de store byer, når andre mennesker ikke kan. Idet læger forener sig med prædikanterne i at forkynder evangeliet i landets store byer, vil deres kombinerede arbejde resultere i at påvirke mange mennesker for denne tids sandhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.