I sundhedens tjeneste kapitel 13. 249.     Fra side 249 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Vi er instrueret i Guds ord at en evangelist er en lærer. Han bør også være en sundhedsmissionær. Men alle har ikke fået det samme arbejde. »Og han gav os nogle som apostle, andre som profeter, andre som evangelister, andre som hyrder og lærere for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.