I sundhedens tjeneste kapitel 13. 251.     Fra side 251 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Mange må ikke lægge deres hænder i skødet og sige: »Oh, ja, lad dem og dem tage ud til de uprøvede marker,« medens de selv ikke udøver det interesserede, helligede og selvfornægtende arbejde, og forventer at det arbejde Herren har betroet dem skal gøres af stedfortrædere. Der er dem som, hvis de fornægter sig selv og løfter korset, vil finde at Gud vil give dem det samme, som Han gav Paulus og Barnabas. Disse repræsenterer det som rigtig mange burde være. »Skriften siger jo: »Enhver, som tror på ham, skal ikke blive til skamme.« Thi der er ingen forskel på jøde og græker; de har jo alle den samme Herre, rig nok for alle dem, der påkalder ham.”—Særlige vidnesbyrd om sundhedsmissionsarbejdet, side 8 (1893).

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.