I sundhedens tjeneste kapitel 13. 251.     Fra side 251 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Skillemærket
Den sande forståelse mellem mennesket og sit medmenneske skal være deres skillemærke, som elsker og frygter Gud, fra dem som ikke har Hans lov i sinde. Hvor stor forståelse udtrykte Kristus ikke da han kom til denne verden, for at give Sit liv som offer for en døende verden! Hans religion førte til at udrette et ægte sundhedsmissionsarbejde. Han var en helbredende kraft. »Barmhjertighed vil jeg, ej slagtoffer,« sagde Han. Dette er den store sandhedens Ophavsmands prøve der bruges til at skille sand religion fra den falske. Gud ønsker at Hans sundhedsmissionærer handler med ømhed og medfølelse, som Kristus ville udvise, da Han var i vor verden. — Manuskript 117, 1903.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.