I sundhedens tjeneste kapitel 13. 251.     Fra side 251 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Sand næstekærlighed
Det er kun ved uselvisk interesse for dem der behøver hjælp, at vi kan demonstrere evangeliesandhederne i praksis over for. »Hvis en broder eller søster mangler klæder og dagligt brød, og en af jer siger til dem: »Gå bort i fred, klæd jer varmt og spis jer mæt, men ikke giver dem det, legemet behøver hvad nytter det så? Sådan er det også med troen; hvis den ikke har gerninger, er den i sig selv død.« »Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre; men størst af dem er kærligheden.« Evangeliet indbefatter meget mere end forkyndelse. De uvidende oplyses; den mismodige opløftes; den syge helbredes. Menneskets røst skal gøre sin del i Guds værk. Ømme, forstående og kærlige ord, skal være vidne for sandheden. Alvorligt hjertefølge bønner skal bringe engle nærmere.—En appel til en sundhedsmissionsskole, siderne 13, 14.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.