I sundhedens tjeneste kapitel 13. 237.     Fra side 237 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Kristus var knyttet til alle grene i arbejdet. Han gjorde ingen splid. Han følte ikke at han gjorde indgreb over for læger, når han helbredte de syge. Han forkyndte sandheden, og når de syge kom til Ham for at blive helbredt, spurgte Han dem om de troede på at Han kunne gøre dem raske. Han var ligeså hurtig til at lægge Sine helbredende hænder på den syge og forpinte som Han forkyndte evangeliet. Han var ligeså meget hjemme i dette arbejde som at forkynde sandheden; for helbredelse af den syge er en del af evangeliet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.