I sundhedens tjeneste kapitel 13. 252.     Fra side 252 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

En kærlig atmosfære
Besøge den syge, trøste den fattige og bedrøvede for Kristi skyld, vil bringe medarbejdere til Retfærdighedens Sols klare lys, og endog ansigtet vil udtrykke den fred der dvæler i sjælen. Mænds og kvinders ansigter som taler med Gud, som den usynlige verden er virkelig for, udtrykker Guds fred. De tager himlens bløde og elskværdige atmosfære med sig, og spreder den i venlige gerninger og kærligt arbejde. Deres indflydelse er af en karakter der vinder sjæle til Kristus. Hvis alle kan se og forstå, og være Guds ords gørere, hvilken fred, hvilken lykke, hvilken fysisk sundhed og sjælsfred vil så være resultatet. Kristi varme og venlige atmosfære i kærlighed, og ømhed i sjælen, kan ikke sættes højt nok. Kærlighedens pris ligger over guld, sølv og ædelstene, og gør menneskeagenterne lig Ham der ikke levede for at behage sig selv.—brev 43, 1895.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.