I sundhedens tjeneste kapitel 13. 253.     Fra side 253 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Lige før Kristus kom med dette krav, sagde Frelseren til Sine disciple: »Elsk dine fjender, velsign dem som forbander dig.« Vi skal elske vore fjender med samme kærlighed som Kristus viste mod Sine fjender, ved at give Sit liv, for at frelse dem. Mange siger nok: »Det er et vanskeligt bud; for jeg ønsker at holde mig længst mulig væk fra mine fjender.« Når der handles i overensstemmelse med sine egne tilbøjeligheder, vil de principper vor Frelser har givet ikke blive gennemført. »Gør godt«, siger Han, »imod dem, der hader jer og bed for dem, som forfølger jer, så I må vorde jeres himmelske Faders børn; thi han lader sin sol stå op både over onde og gode og lader det regne både over retfærdige og uretfærdige.« Dette skriftsted illustrerer en fase af den kristne fuldkommenhed. Medens vi stadig var Guds fjender, gav Kristus sit liv for os. Vi skal følge Hans eksempel.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.