I sundhedens tjeneste kapitel 13. 254.     Fra side 254 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Lad os daglig fremstille Kristi store kærlighed ved at elske vore fjender ligesom Kristus elsker dem. Hvis vi således fremstiller Kristi nåde, vil stærke hadfølelser nedbrydes og ægte kærlighed vil bringes i manges hjerter. Så vil der efterfølgende kunne ses mange flere omvendelser. Ganske vidst vil det koste noget at gøre dette. Hvis den forkyndertjener som forkynder ordet, og de som besidder fremtrædende stillinger i sundhedsmissionsarbejdet, vil betragte det som deres særlige pligt at praktisere ordets lære i det daglige liv, bringe sig selv under Kristi kravs disciplin og arbejder under Hans myndighed, vil deres konsekvente handlemåde få mange til at bryde med tyranniet i Satans tjeneste, og tage ståsted under Fyrst Immanuels blodbestænkte banner.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.