I sundhedens tjeneste kapitel 13. 255.     Fra side 255 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

En udvidet erfaring
Mit sind bliver atter oprørt over vor opførsel og karakterdannelse i dette liv. Vi har efter bekendelse taget vort standpunkt på Herrens side, for at vise denne onde slægt det tætte forhold Kristne nyder sammen med Gud, og sammen med Jesus Kristus, hvem Han har sendt. Det er visselig vort privilegium at udvide vor erfaring, og uddybe vor helligelse, og komme i tættere kontakt med vor himmelske Fader, bringe vor vilje og vej i overensstemmelse med hans vilje og vej.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.