I sundhedens tjeneste kapitel 13. 255.     Fra side 255 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

De som forkynder Herrens ord må efterleve det som de lærer. Hvis vi modtager Guds nåde i hjertet, må vi åbenbare denne nåde for andre i alle ord og handlinger. De som dvæler ved Kristi langmodighed og barmhjertighed må praktisere Hans tålmodighed og barmhjertighed, og aldrig åbenbare en egenmægtig uretfærdighed mod deres brødre eller mod andre.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.