I sundhedens tjeneste kapitel 13. 255.     Fra side 255 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 13—Lægemissionsarbejde og evangelisk forkyndertjeneste

Udøv ret uanset resultaterne
Nogle vil sige: »Hvordan kan vi gøre dette? Vi burde udnytte de principløse og lumske mennesker.« Husk at en discipel skal gøre sin mesters vilje. Vi skal ikke tænke over resultaterne; for så vil vi få nokså travlt, og altid være i usikkerhed. Vi må tage vort standpunkt og anerkende Guds ords magt og autoritet til fulde, uanset om det stemmer med vore forudfattede meninger. Vi har en fuldkommen Vejledningsbog. Herren har talt til os; og uanset hvad konsekvenserne bliver, skal vil modtage hans ord og praktisere det i det daglige liv, ellers vælger vi vor egen version af opgaven, og gør præcis det modsatte af det som vor himmelske Far har udpeget os til at gøre.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.