I sundhedens tjeneste kapitel 16. 291.     Fra side 291 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 16—Medarbejderens helbred

Vi tilhører Gud
Vore kroppe tilhører Gud. Han betalte genløsningsprisen for krop såvel som for sjælen. »I tilhører ikke jer selv! I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme!« »Legemet derimod er ikke bestemt for utugt, men for Herren, og Herren for legemet.« Skaberen overvåger det menneskelige maskineri, holder det i bevægelse. Var det ikke for Hans stadige omsorg, ville pulsen ikke slå, hjertet ville ophøjre med at virke, hjernen ville ikke længere gøre sit arbejde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.