I sundhedens tjeneste kapitel 16. 295.     Fra side 295 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 16—Medarbejderens helbred

Uanset om de anerkender det eller ej, påligger Gud alle mennesker en opgave at tage vare på sjælstemplet. Kroppen skal holdes ren. Sjælen skal helliggøres og forædles. Så siger Gud: Jeg vil komme til ham og tage bolig hos ham. Vi står til ansvar for vor egen frelse, og Gud drager os til ansvar for den indflydelse vi udøver over dem vi er i forbindelse med. Vi bør stå i en sådan position, fysisk og åndeligt at vi kan anbefale Kristi religion. Vi skal hellige vore kroppe til Gud.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.