I sundhedens tjeneste kapitel 16. 292.     Fra side 292 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 16—Medarbejderens helbred

Vogte deres kræfter nøje
De som bruger hele deres sjæle på sundhedsmissionsarbejde, som arbejder utrættelig i fare, afsavn, ofte i årvågenhed, medens de er trætte og under smerte, må passe på at de ikke overser deres egne mentale og fysiske styrke, og vogte dette. De skal ikke lade sig overbelaste. Men de er fyldt med iver og alvor, og nogle gange handler de ubetænksomt, påtager sig selv for hårde byrde. Hvis disse medarbejdere ikke forandrer sig, vil resultatet være den sygdom der kommer over dem og de vil nedbrydes.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.