I sundhedens tjeneste kapitel 2. 22.     Fra side 22 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 2—Den guddommelige plan med sundhedmissionsarbejdet

Tid til at rykke frem
Det sømmer sig for enhver sjæl, hvis liv er skjult sammen med Kristus i Gud, at komme frem til fronten nu. Noget skal gøres. Vi skal kæmpe alvorligt for den tro der tidligere blev overdraget de hellige. Den ånd som sandheden forsvares i og det fremrykkede Gudsrige, må være sådan som det ville, hvis Kristus var personligt til stede på denne jord. Hvis Han var her, ville han drages ud og irettesætte mange, der hævder at være sundhedsmissionærere, men som har valgt at ikke tage sig af den formaning Han pålagde dem med, at lære af Ham, Hans sagtmodighed og hjerteydmyghed. I nogle af deres liv som besidder de højeste stillinger, er selvet blevet ophøjet. Indtil disse frigør sig for alle ønsker om at opløfte sig selv, kan de ikke klart se den store Lægemissionæers karakter og ære. . . . . .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.