I sundhedens tjeneste kapitel 2. 23.     Fra side 23 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 2—Den guddommelige plan med sundhedmissionsarbejdet

Kristi disciple repræsenterer Hans karakter
Frelseren levede et liv på denne jord hvor kærligheden til Gud betvinger enhver sand troende i Kristus at efterleve. Følges Hans eksempel, skal vi i vort sundhedsmissionsarbejde åbenbare for verden, at vore legitimationer kommer ovenfra, hvor vi som sande repræsentanter i himlens rige opfylder ordene i Herrens bøn: ”Komme dit rige.” Forenet med Kristus i Gud, skal vi åbenbare for verden at ligesom Gud valgte Sin Søn som Sin repræsentant på jorden ligeså har Kristus valgt os til at repræsentere Hans karakter. Enhver som har ægte tro i Kristus vil fremstille Ham i karakter. . . . .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.