I sundhedens tjeneste kapitel 2. 23.     Fra side 23 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 2—Den guddommelige plan med sundhedmissionsarbejdet

Til troens højder.
Vore sundhedsmissionsarbejdere må rejse sig til højder som kun kan nås ved en levende og virkende tro. I denne tid i vor historie skal mennesker ved værkets hoved ikke have forvirrede holdninger når det gælder hvad der faktisk forventes af sundhedsmissionærer sendt af Gud. Der bør være en mere klar og afgjort forståelse af hvad læggemissionsarbejdet indbefatter. Der må i det hele taget defineres et højere niveau, og fuldføre resultaterne i en mere helliggjort orden, før Gud kan godskrive det som ægte. Dem som ønsker at ære Gud vil ikke blande verdslig udtænkte planer sammen med Hans planer, for at prøve at lave resultater i et arbejde, som Gud har forordnet skal udføres. . . .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.