I sundhedens tjeneste kapitel 2. 24.     Fra side 24 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 2—Den guddommelige plan med sundhedmissionsarbejdet

Intet vil hjælpe os mere i denne fase af vort arbejde, end at forstå og opfylde den største Sundhedsmissionær som nogen sinde har betrådt denne jord; intet vil hjælpe os mere end at erkende hvor helligt den slags arbejde er, hvor fuldstændigt det svarer til den Store Missionærs livsværk. Formålet med vor mission er det samme som målet med Kristi mission. Hvorfor sendte Gud Sin Søn til den faldne verden? For at gøre dem bekendt med Sin kærlighed til dem og demonstrere den. Kristus kom som en Genløser. Igennem Hans forkyndertjeneste gjorde Han Sin mission ganske tydeligt, at frelse syndere. . . .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.