I sundhedens tjeneste kapitel 3. 31.     Fra side 31 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Ansvar for sjæl og legeme
Enhver der udøver lægegerning, hvadenten han er ved det eller ej, står til ansvar for hans patienters sjæle så vel som legemer. Herren forventer meget mere af os end vi ofte gør for Ham. Enhver læge bør være en helliget, forstandig evangelisk sundhedsmissionær, der er fortrolig med himlens hjælpemidler for den syndssyge sjæle, såvel som med videnskabelig helbredelse af kropsygdomme.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.