I sundhedens tjeneste kapitel 3. 33.     Fra side 33 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Hvor vigtigt er det ikke at lægen altid er under kontrol af den guddommelige Læge! Lad ham der prøver at forlænge livet se hen til Ham, for at styre alle hans bevægelser. Hvis lægen ved at Ham der er livet selv, står ved hans side, Ham som kan udrette det som mennesker ikke kan forsøge, hvilken tillid vil denne kundskab da ikke indgyde til! Og hvilken velsignelse kan den lære i sygeværelset, hvis han har lært at stole helt på Ham som har deres sjæle som han tjener. Frelseren vil gøre ham taktsom og dygtig til at handle i vanskelige sager. — brev 61, 1904.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.