I sundhedens tjeneste kapitel 3. 36.     Fra side 36 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

De onde træk styrkes ved eftergivenhed.
Så længe han gør Gud til sin styrke, og elsker og frygter Ham, vil han være i rigtig balance; men lige så sikkert som han mister sin forbindelse med Gud og prøver at gå i egen kraft, vil det som har vist sig som velsignelse, vise sig som skade for ham selv og for andre. Han vil blive undertrykt, tyrranisk, småtskåren og diktatorisk. Disse træk må ikke få herredømme under nogen omstændigheder; for de vil styrkes ved at få frit løb og vil snart blive en styrende kraft. Således vil hans karakter blive ude af balance, og det vil diskvalificere ham til Guds arbejde. . . .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.