I sundhedens tjeneste kapitel 3. 31.     Fra side 31 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Læger behøver en dobbelt portion religion. Af de der arbejder, da er læger dem der har mest brug for klarhed i sind, åndsrenhed og tro som virker ved kærlighed og renser sjælen, så de kan gøre det rigtige indtryk på alle der kommer i deres indflydelsessfære. Lægen bør ikke kun lindre fysisk så meget som det er muligt for dem som snart ligger i graven, men han bør også lette deres bebyrdede sjæle. Vis dem hen til den opløftede Frelser. Lad dem beskue Guds Lam, som bærer alverdens synd bort. . . . .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.