I sundhedens tjeneste kapitel 3. 37.     Fra side 37 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Ordet »men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed,« gælder mange der lever i denne tid. Gud kalder på øjeblikkelig omvendelse og reformation. Det er på tide at en stor forandringer finder sted blandt folk, som ser frem til deres Herres anden tilsynekomst. Snart vil der finde besynderlige ting sted. Gud vil drage os til ansvar for den måde vi behandler sandheden på. Renheden i vor tro og vore handlinger vi afgøre vor fremtid.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.