I sundhedens tjeneste kapitel 3. 38.     Fra side 38 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Bereder sjæle til døden
Spørgsmålet er blevet stillet mange gange: Bør lægen føle at det er hans pligt at åbne sandheden for sine patienter? Det er afhængig af omstændigheder. I mange tilfælde er alt hvad der skal gøre, at pege til Kristus som en personlig Frelser. Der er dem som kun vil skades af en ny lære der ikke er i overensstemmelse med det syn de havde tidligere. Gud må vejlede i dette værk. Han kan forberede tankesindene til at modtage sandhedens ord. Det er lige så meget en læges pligt at forberede sjæle for hvad der skal tjene for deres fysiske behov. Lad dem kende deres fare. Vær en trofast forvalter for Gud. Lad ikke nogen blive kastet ud i evigheden uden et advarende eller formanende ord. Dette kan du ikke forsømme og så samtidig være en pålidelig forvalter. Gud forlanger at du skal være oprigtig mod Ham hvor du end der. Der er et stort arbejde at gøre. Grib fat i det, og arbejd forstandsmæssigt med det. Gud vil hjælpe enhver som gør dette. — Manuskript 62, 1900.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.