I sundhedens tjeneste kapitel 3. 38.     Fra side 38 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Religiøs tro og principper er blevet forringet og blandet med verdslige skikke og praksis, og af denne grund er den rene og ubesmittet religion blevet sjældent. Sjælen, den dyrebare sjæl, er af værdi, og den må gøres hvid i Lammets blod. Guds styrke og nåde blev givet som et uendeligt offer så du kan sejre over Satans antydninger og fristelser og komme utilsmudset og ubesmittet frem som Josef og Daniel gjorde. Lad livet, karakteren være det stærkeste argument for kristendommen, for ved denne vil alle mennesker tvinges til at kende dig at du har været med Jesus og lært af Ham. Livet, ordene og opførslen er de kraftigste argumenter, den højtideligste appel, for den ryggesløse, pietetsløse og skeptiske menneske. . .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.