I sundhedens tjeneste kapitel 3. 39.     Fra side 39 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

I deres arbejde med at behandle sygdom og død, er læger i fare for at miste sjælens fremtidige alvorlige virkelighed. Med deres alvorlige, og feberhede iver for at bortlede kroppens fare, er der fare for at de forsømmer sjælens fare. Jeg vil sige til jer: Vær på vagt; for I kan møde jeres dødende foran Kristi dommersæde.— brev 120, 1901.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.