I sundhedens tjeneste kapitel 3. 40.     Fra side 40 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Læger og sygeplejersker på vore sundhedsinstitutioner skal i ord og handling sige så tydeligt at det ikke kan misforstås: »Gud er på dette sted,« for at redde, ikke ødelægge. Kristus indbyder vore læger til at blive kendt med Ham. Når de reagerer på Hans indbydelse, ved de at de får de ting de beder om. Deres sind vil oplyses af visdom ovenfra. Når man hele tiden beskuer Frelseren, vil de blive mere og mere lig Ham, indtil de til sidst kan bede i Hans navn. Idet de arbejder i harmoni med Ham, kan de bede Ham hjælpe dem i enhver stund de behøver det. — Manuskript 14, 1904.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.