I sundhedens tjeneste kapitel 3. 43.     Fra side 43 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Husk på at religion i jeres liv ikke blot er en indflydelse blandt andre. Det skal være en indflydelse der dominerer alle andre. Vær nøje afholdne. Modstå alle fristelser. Giv ikke den listige fjende nogen muligheder. Lyt ikke til de forslag han lægger i mænds og kvinders munde. Du har en sejr at vinde. Du har en karakteradel at vinde; men det kan du ikke vinde så længe du er nedtrykt og modløs af fiasko. Bryd de bånd som Satan har bundet dig med. Du har ikke behov for at være hans slave. »I er Mine venner,« siger Kristus, »hvis I gør, hvad jeg byder jer.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.