I sundhedens tjeneste kapitel 3. 32.     Fra side 32 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Troskab og udholdenhed
Læger skal åbenbare Kristi egenskaber, og stadig holde ud i det arbejde Gud har givet dem at gøre. Engle er hvervet til at give dem, som gør dette arbejde pålideligt, et større udsyn på Kristi karakter og arbejde, og Hans kraft og nåde og kærlighed. Således får de del I Hans billede, og vokser dag for dag op til mænds og kvinders fulde statur i Kristus. Det er Guds børns privilegium at de hele tiden forstår mere og mere af sandheden, så de kan vise kærlighed til Gud og himlen til arbejdet og trække Guds pris og taksigelse fra andre på grund af Hans nådes rigdomme. . . . .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.