I sundhedens tjeneste kapitel 3. 44.     Fra side 44 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Til en rådvild læge
Jeg ville ønske så meget at jeg kunnet vandre med dig. Kunne jeg se dig, ville jeg sige til dig hvad jeg har sagt til dig for nylig i nattens syner. Du havde tilsyneladende ikke besluttet hvad du ville gøre i fremtiden. Jeg spurgte: »Hvorfor er du forvirret?« Du svarede »Jeg er rådvild over hvad der er det bedste for mig at gøre.« Da trådte Ham med myndighed frem for dig og sagde: »Du tilhører ikke dig selv. Du er købt for en pris. Din tid, dine talenter, alle punkter i din indflydelse, det tilhører Herren. Du er Hans tjener. Din del er at gøre hvad han byder, og lære af Ham dagligt. Du skal ikke sætte din forretning op for dig selv.« Dette vil ikke være Herrens plan. Hans ord siger til dig: »Træk ikke i ulige åg med de vantro, thi hvad har retfærdighed og lovløshed med hinanden at skaffe? eller hvad fællesskab er der mellem lys og mørke? hvordan kan Kristus stemme overens med Beliar? eller hvordan kan den troende have lod og del med den vantro? hvordan kan Guds tempel og afguder have med hinanden at gøre? Vi er jo den levende Guds tempel, thi Gud har sagt: »Jeg vil bo og vandre iblandt dem og være deres Gud, og de skal være mit folk.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.