I sundhedens tjeneste kapitel 3. 45.     Fra side 45 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

At viderebringe Guds kærlighed
Guds folk har mange lektier at lære. De vil få fuldkommen fred hvis de vil holde tankerne fæstnet på Ham, som er for klog til at fejle for god til at gøre dem skade. De skal gribe smilet af Guds genskin, og skinne det videre til andre. De skal se hvor megen solskin de kan bringe ind i deres liv, om er omkring dem. De skal holde sig nær Kristus, så tæt at de kan sidde sammen med Ham, som Hans små børn, i liflig hellig enhed. De skal aldrig glemme at de modtager Guds hengivenhed og kærlighed, de er under den højtideligste forpligtelse at give det til andre. Derved udøver de en glædelig indflydelse, som velsigner alle som kommer inden for deres rækkevidde, spreder lys ud på deres stivej.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.