I sundhedens tjeneste kapitel 3. 48.     Fra side 48 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

En bøn for broderlig union
At frygte Gud og vandre med Ham, er enhver læges privilegium og pligt. Jeg er blevet vist at Satan presser mere på med sine fristelser over for læger, som er blandt vore folk, end på dem uden for vor tro. Det er Satans arbejde at anspore stolthed og ærgerrighed, selviskhed og kærlighed til overherredømme, så han kan forhindre det stærke broderlige forbund, som burde være blandt vore læger, som giver liv til deres mål, og vil gå langt for at det kan lykkes, hvad de påtager sig. På alle vore institutioner kæmper læger, der tror sandheden for harmoni.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.