I sundhedens tjeneste kapitel 3. 49.     Fra side 49 i den engelske udgave.tilbage

Sektion 3—Den kristne læge og hans arbejde

Et studium om årsag og virkning
Den forstandige kristne læge får større kendskab til forbindelsen mellem synd og sygdom. Han kæmper hele tiden på at udvikle sine kundskaber til forholdet mellem årsag og virkning. Han ser det nødvendige i, at uddanne dem som går sygeplejerens vej er strengt afholdende i alle ting, fordi ligegyldighed mod sundhedslovene, forsømmelse af kroppen, er årsag til megen sygdom i vor verden. Sørger man ikke for det levende maskineri er det en forhånelse mod Skaberen. Der er guddommeligt udpegede regler, som holder mennesker borte fra sygdom og for tidlig død, hvis de overholdes. . . .

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.